Överför totalbeloppet från flera presentkort till ett nytt presentkort

Presentkort nr.
CVC
    {{giftCard.currency}} {{giftCard.balanceInKr | currency:""}} Ogiltig
Totalt: {{accumulatedAmount / 100 | currency:""}}

Mottagare av det nya presentkortet